• برابر با : Saturday - 17 - April - 2021
 • ساعت :

  منتخبین پنجمین دوره شوراهای میبد

  آشنایی منتخبین پنجمین دوره شوراهای میبد با قوانین و اختیارات خود
  1396/04/24

  آشنایی منتخبین پنجمین دوره شوراهای میبد با قوانین و اختیارات خود

  در نخستین جلسه توجیهی آموزشی اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان میبد که با حضور معاون فرماندارمیبد برگزار شد؛ قوانین، وظایف و اختیارات شوراها تبین شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، معاون فرماندارمیبد با تبریک به منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان میبد گفت: شرکت در جلسات مشترک، اعضای شوراهای اسلامی […]

  برو بالا