• برابر با : Thursday - 6 - May - 2021
 • ساعت :

  مراکز مثبت زندگی

  استان یزد 43 سهمیه راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی دارد
  1399/11/21

  استان یزد 43 سهمیه راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی دارد

  مدیر کل بهزیستی استان یزد گفت: مراکز مثبت زندگی در اصل به عنوان بهزیستی‌های کوچک در هر محله یا منطقه از شهر انجام دهنده وظایف سازمان بهزیستی هستند و سهم استان یزد نیز از ۲ هزار و ۴۰۰ مرکز مثبت زندگی کشور ۴۳ مرکز است.

  تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی
  1399/11/11

  تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی

  رییس اداره بهزیستی میبد گفت : مراکز مثبت زندگی با هدف تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی راه اندازی شده‌اند و فعالیت آنها نقش مهمی در پیشبرد اهداف این سازمان دارد.

  چهار مرکز مثبت زندگی در میبد مجوز فعالیت گرفته‌اند
  1399/04/22

  چهار مرکز مثبت زندگی در میبد مجوز فعالیت گرفته‌اند

  رییس اداره بهزیستی میبد گفت: همزمان با هفته گرامیداشت بهزیستی چهارمرکز مثبت زندگی که مجوز فعالیت گرفته‌اند در چهار نقطه از شهرستان با هدف دسترسی آسان و راحت‌ترجامعه هدف این مجموعه برای دریافت خدمات افتتاح و شروع به فعالیت خواهندکرد.

  برو بالا