محدودیت‌ها

  • گزارش‌های خبریضرب شست یزدیها به کرونا

    ضرب شست یزدی‌ها به کرونا

    اجرای ۲ هفته‌ای محدودیت های کرونایی برای کنترل و مهار این ویروس خطرناک در استان یزد به نتایج خوب و ثمربخشی ختم شد، هر چند نباید فریب وضعیت بوجود آمده را بخوریم و باید همچنان احتیاط و رعایت پروتکل‌ها را در دستور کار خود داشته باشیم.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا