حلقه صالحین
بازدید فرمانده و مسئولین حوزه مقاومت بسیج خدیجه الکبری از پایگاه‌‌‌های تحت پوشش این حوزه 21 شهریور 1396

بازدید فرمانده و مسئولین حوزه مقاومت بسیج خدیجه الکبری از پایگاه‌‌‌های تحت پوشش این حوزه

در بازدید فرمانده و مسئولین حوزه مقاومت بسیج خدیجه الکبری شهرستان میبد از پایگاههای تحت پوشش این حوزه و در نشست حلقه صالحین در خصوص رفتار خوب پدر و مادر در برخورد با یگدیگر و الگو سازی برای فرزندان سخنانی گفته شد.