جشنواره ماهیان زینتی و گیاهان آبزی
برپایی اولین جشنواره ماهیان زینتی و گیاهان آبزی در میبد 23 اسفند 1395

برپایی اولین جشنواره ماهیان زینتی و گیاهان آبزی در میبد

کارشناس شیلات جهاد کشاورزی میبد: شهرستان میبد با تولید بیش از۳۰۰ هزارقطعه بچه ماهی زینتی در سال مقام دوم استان را دارد. بام میبد: مهندس عبدالمجید آقایی کارشناس شیلات جهاد کشاورزی میبد در رابطه با برگزاری اولین جشنواره ماهیان زینتی و گیاهان آبزی که با حضور مسئولین شهرستان میبد افتتاح شده است،  بیان کرد: این […]