تولید شیر
برگزاری نشست خبری جهاد کشاورزی شهرستان میبد / تولید شیر از طریق دامداری‌‌‌های سنتی 16 مهر 1396

برگزاری نشست خبری جهاد کشاورزی شهرستان میبد / تولید شیر از طریق دامداری‌‌‌های سنتی

مهندس صدر پور کوثری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میبد در نشست خبری جهاد کشاورزی شهرستان که با حضور وی،   معاونین و کارشناس این اداره در خصوص ارائه عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان میبد برگزار شده بود،  عمده برنامه‌‌‌های جهاد کشاورزی در مبحث اقتصاد مقاومتی را تولید شیر از طریق دامداریهای سنتی عنوان نمود.