تولید برق از انرژی خورشیدی
تولید برق از انرژی خورشیدی روستاهای بخش مرکزی از اولویت‌های ماست 27 آبان 1395

تولید برق از انرژی خورشیدی روستاهای بخش مرکزی از اولویت‌های ماست

در نخستین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری روستاهای بخش مرکزی میبد که با حضور شیبانی بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران ادارات و شوراها و دهیاران برگزار شد؛ فرصت‌ها، موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری و اشتغال در روستاهای این بخش بررسی شد. در نخستین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری روستاهای بخش مرکزی میبد که با حضور […]