فاطمه کریم فخری 17 شهریور 1400

فاطمه کریم فخری

فاطمه کریم فخری یکی از فعالان عرصه مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی کاربافی است، وی از هفت سالگی به  بافت انواع محصولات کاربافی مشغول است و در کنار آن در اوایل تا سالها کار ریسندگی و رشتن نخ از پنبه را نیز انجام می‌داد. انواع سجاده نماز، پافرشی، سفره نان، دستمال و حوله‌‌‌های نخی […]

کاربافی
چیزی یافت نشد !