می‌دانم! ! ! 24 اسفند 1398

می‌دانم! ! !

شبی در خویش چون آوار خواهم مرد، می‌دانم! شبی تنها و بی کس گوشه دیوار خواهم مرد، می‌دانم! تمام لحظه‌ها در آرزوی دیدنت پژمردشبی از انتظارت یار خواهم مرد، می‌دانم! میان عشق و نفرت باز هم تردید می‌بینمشبی در خواب یا بیدار خواهم مرد، می‌دانم! تمام هستی ام غرق نیایش بود، اما بازشبی با دستهای […]

شعر
شعری با تمام حروف الفبا برای خدا 12 مرداد 1396

شعری با تمام حروف الفبا برای خدا

شعری بسیار زیبا برای خدا