فلاح فرماندار و بهارستانی شهردار میبد از پروژه‌‌‌های ساختمانی در دست ساخت بیمارستان امام جعفر صادق (ع) بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی‌بیمارستان امام جعفر صادق (ع) در این بازدید فرماندار میبد بر همکاری و هماهنگی برای اتمام پروژه‌‌‌های نیمه تمام تاکید کرد و قول داد تا در این زمینه پیگیری نماید. مهندس بهارستانی شهردار […]

فلاح فرماندار و بهارستانی شهردار میبد از پروژه‌‌‌های ساختمانی در دست ساخت بیمارستان امام جعفر صادق (ع) بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی‌بیمارستان امام جعفر صادق (ع) در این بازدید فرماندار میبد بر همکاری و هماهنگی برای اتمام پروژه‌‌‌های نیمه تمام تاکید کرد و قول داد تا در این زمینه پیگیری نماید.

مهندس بهارستانی شهردار میبد نیز ترافیک و عدم وجود پارکینگ کافی برای خودروها در اطراف بیمارستان را مشکل جدی دانست و گفت در تلاش هستیم تا بتوانیم در کوتاه مدت این مشکل را ساماندهی کنیم.

شهردار میبد همچنین قول مساعدی در زمینه کمک در جهت آسفالت محوطه و لکه گیری معابر بیمارستان داد.