حسین فلاح فرماندارمیبد با حضور در کارگاه موتابی شهید علی موتاب و جمعی از هنرمندان موتابی بفروئیه، احیاء هنر صنعت موتابی و ثبت آن در فهرست آثار ملی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، فرماندارمیبد بابیان اینکه با تهیه دار زیلوبافی با طرح و ابعاد استاندارد، استفاده از موهای تولیدشده درموتابی می‌توان چرخه تولید محصولات موتابی را تشکیل داد گفت: هنر صنعت موتابی قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی و جهانی را دارد و باید مشکلات و موانع را از پیش روی این هنر صنعت و کسانی که در این صنعت مشغول‌اند برداشت.

فلاح بازاریابی، تهیه هدایای ادارات از هنر صنعت موتابی، شناسایی و تکریم مو تاب‌های قدیمی‌و مکانیزه کردن دستگاه‌های موتابی را از راه‌های احیاء و رونق موتابی برشمرد و افزود: برای بیرون آمدن هنر صنعت موتابی از انزوا و نابودی باید موتابی را با طرح‌های روز و بازاریابی بیش از گذشته به بازار معرفی کرد.