دکترمحمدهادی فرحزادی رئیس بیمارستان میبد صبح امروز به همراه مدیر و تنی چند از کادر بیمارستان با حضور در فرمانداری از حسین فلاح تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، دکترفرحزادی با بیان اینکه در مناطق مختلف استان مسئولیت داشتم اما خدمت در شهرستان میبد درسهای خوبی از روحیه جهادی و انقلابی برمن داشت گفت: درایام کرونا آقای فرماندار درهمه ابعاد همراه و همدل با رویکردهای درمانی بیمارستان بودند.

فرحزادی افزود: در این دوره اجرای پروژه‌های خیری و جذب اعتبارات ملی و استانی هم آقای فلاح دربخش بهداشت وسلامت کم نظیر بودند.

حسین فلاح فرماندار میبد هم با قدردانی از همه کادربهداشت ودرمان شهرستان میبد که درایام کرونا مجاهدانه در ارائه خدمت به بیماران بودند گفت: اگر ما در ایام کرونا درموج‌‌‌های مختلف و پیک شیوع کرونا موفق عمل کردیم مرهون حضور پررنگ صاحبان صنعت و خیرین درتامین بسته‌های معیشتی و تجیهزات درمانی و دستگاههای اکسیژنساز و غیره بود که جا دارد از همه اینها تشکر کنم.