به مناسبت گرامی داشت میلاد حضرت زینب و روز پرستار، فرماندارمیبد به همراه جمعی از مسئولین با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان امام جعفر صادق (ع) با اهداء هدایایی از پرستاران تجلیل به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، فرماندارمیبد گفت: پزشکان و کادر درمان و به‌ویژه سفیدپوشان عرصه سلامت و مدافعان سلامت مردم در ایام کرونا حقیقتاً خوش درخشیدند.

فلاح افزود: در روزهای دشواری که همه از هم فاصله می‌گرفتند اما این پرستاران بودند که بالای سر بیماران کرونایی به آن‌ها امید به زندگی می‌دادند و مرهم دردشان بودند.

فلاح تصریح کرد: مردم میبد به‌ویژه آن‌هایی که در ایام کرونا در بیمارستان‌ها و نقاهتگاه‌ها دوران سخت کرونایی را تجربه کردند هرگز خدمات ارزشمند کادر درمان و پزشکان و پرستاران را فراموش نخواهند کرد.