مراسم جشن «زین اب» به مناسبت زاد روز حضرت زینب (س) و روز پرستار (۱۹ آذرماه) با حضور دانش آموزان شرکت کننده در طرح شهید بهنام محمدی و تعدادی از مسئولان محلی در سینمای طوبی میبد برگزار شد.

مراسم جشن «زین اب» به مناسبت زاد روز حضرت زینب (س) و روز پرستار (۱۹ آذرماه) با حضور دانش آموزان شرکت کننده در طرح شهید بهنام محمدی و تعدادی از مسئولان محلی در سینمای طوبی میبد برگزار شد.