کارگاه آموزشی آشنایی با روانشناسی ورزش ویژه بانوان با حضور مدیران باشگاهها ، ورزشکاران و مربیان در سالن همایش های فرمانداری میبد برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با روانشناسی ورزش ویژه بانوان با حضور مدیران باشگاهها، ورزشکاران و مربیان در سالن همایش‌‌‌های فرمانداری میبد برگزار شد.

عضو هیات علمی‌دانشگاه اردکان در ای کارگاه آموزشی گفت: هر تصمیم گیری سه طی سه مرحله در ذهن انجام می‌شود، مرحله اول شناخت محرک است و دومین و سومین مرحله به ترتیب گزینش و برنامه ریزی پاسخ است.

مجتبی دهستانی اردکانی افزود: شناسایی محرک مرتبط به اعصاب آوران یا اعصاب حسی است و بعد از اینکه پاسخ آگاهانه یا ناآگاهانه  گزینش شد توسط مکانیزم تبدیل به پاسخ حرکتی تبدیل می‌شود و با فراخوانی پاسخ حرکتی از حافظه، دستورات عصبی  از طریق اعصاب وابران و یا حرکتی به دست و پا و اندامهای دیگر می‌رسد.

وی افزود: به این سه مرحله تصمیم گیری گفته می‌شود که طی آن انسان از همه حواس خود برای تجربه یک سری واقعیتها استفاده می‌کند و وقتی ما در حال تصویر سازی ذهنی هستیم یعنی در حال تصمیم گیری‌‌‌های متعدد هستیم وسه مرحله یاد شده در حال شکل گرفتن است.

عضو هیات علمی‌دانشگاه اردکان تصویر سازی ذهنی را ۷۰ درصد هر کاری عنوان کرد که هر فرد انجام می‌دهد و در ادامه افزود: تصویر سازی ذهنی دارای قدرت بسیار است و اگر آن را باور داشته باشیم تاثیر بسیاری در زندگی ما دارد.

میبد دارای  ۲۵ هیات ورزشی فعال و ۱۸ باشگاه ورزشی است و از ۱۸ باشگاه ورزشی  ۶ باشگاه اختصاصی و ویژه بانوان است.

هم اکنون سه هزار نفر ورزشکار سازمان یافته و بیمه در شهرستان فعال هستند و در مجموع  حدود ۱۰ هزار ورزشکار در سطح شهرستان فعالیت دارند و مرکز این شهرستان ۱۰۶ هزار نفری در ۵۰ کیلومتری شمال غربی شهر یزد قرار دارد.

  • منبع خبر : ایرنا