مانور اطفاء حریق به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ایستگاههای آتش نشانی شهرداری میبد و سنجش توان مهارتی و عملیاتی نیروها برگزار شد.

مانور اطفاء حریق به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ایستگاههای آتش نشانی شهرداری میبد و سنجش توان مهارتی و عملیاتی نیروها برگزار شد.

مانور برگزار شده  با حضور مدیران شهری و متخصصین و ارزیاب‌‌‌های سازمان آتش نشانی شهرداری یزد برگزار گردید.

شهردار میبد در حاشیه اجرای مانور اطفاء حریق وجود تجهیزات مناسب در افزایش ضریب ایمنی در زمان مواجه با حوادث را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: در کنار تجهیزات مدرن، آمادگی و توان آتش نشانان در واکنش به شرایط اضطرار و مقابله با حوادث امری حیاتی است.

مجید بهارستانی هدف از سنجش توان مهارتی و عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری میبد را آگاهی از مشکلات و رفع نواقص و کمبودها قبل از بروز حوادث ذکر کرد.

وی  افزود: کهن شهر میبد دارای شاخص هایی مانند بافت تاریخی، توسعه شهری و وجود شهرکهای صنعتی است که بر این اساس نیازمند توسعه ناوگان آتش نشانی با تجهیزات مدرن و متناسب با موقعیت فضاهای شهری بخصوص بافت تاریخی است.

شهردار میبد در ادامه تصریح کرد:  در این راستا با حمایت مسئولین استانی و پیگیری‌‌‌های لازم در صدد ارتقای تجهیزات هستیم.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری میبد