حسین فلاح فرماندارمیبد با حضور در بخش ندوشن ابتدا با شورا شهر و شهردار ندوشن جلسه داشت و بعد از روند ساخت استخر آب‌درمانی از شهر ندوشن بازدید نمود و با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص جذب کمک‌های خیری، خواستار پیگیری به‌منظور تسریع در پروژه شد.به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، بازدید از چند […]

حسین فلاح فرماندارمیبد با حضور در بخش ندوشن ابتدا با شورا شهر و شهردار ندوشن جلسه داشت و بعد از روند ساخت استخر آب‌درمانی از شهر ندوشن بازدید نمود و با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص جذب کمک‌های خیری، خواستار پیگیری به‌منظور تسریع در پروژه شد.
به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، بازدید از چند آثار تاریخی ندوشن و بانک ملی ندوشن از دیگر برنامه‌های حسین فلاح فرماندار شهرستان میبد از بخش ندوشن بود.