دکتر سید امیرحسین مدنی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری با صدور حکمی دکتر «سید وحید سعادت» را به سمت معاون امور سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی این نهاد منصوب کرد.

دکتر سید امیرحسین مدنی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری با صدور حکمی‌دکتر «سید وحید سعادت» را به سمت معاون امور سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی این نهاد منصوب کرد.

شناخت فرصت ها، تهدیدها، قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در مناطق روستایی و محروم، افزایش فرصت‌‌‌های شغلی و درآمدی در بخش‌‌‌های متنوع اقتصادی روستاییان، هماهنگی و پیگیری در تدوین راهکارهای توسعه خوشه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی مرتبط با تولیدات روستایی و امور بازاریابی تولیدات و خدمات روستایی از جمله وظایف معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری است.

همچنین  پیگیری و هماهنگی جهت ساماندهی توسعه امور گردشگری از طریق گسترش تسهیلات قرض الحسنه خرد روستایی و متمرکز کردن گام‌‌‌های فنی و مالی دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط و ارایه برنامه‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی جهت خودباوری روستاییان و هماهنگی و پیگیری تشویق و ترغیب مهاجرت معکوس به روستاها از دیگر وظایف این حوزه می‌باشد.

در سوابق دکتر سعادت معاونت طرح و برنامه بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، عضویت در هیات مدیره و معاونت امور شرکتها و مجامع هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در کنار مدیریت‌‌‌های تخصصی در این ستاد همراه با فعالیت‌‌‌های عام المنفعه جهادی، تدریس در دانشگاه و فعالیت‌‌‌های پژوهشی به همراه تدوین کتاب و مقالات مختلف در زمینه‌‌‌های علمی‌دیده می‌شود.

معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری
  • منبع خبر : تجهیز نیوز