ییس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و بانوان شورای اسلامی‌شهر میبد گفت: خواسته‌های اجتماعی و شهروندی بانوان  در قالب کارگروه‌هایی متشکل از خودشان مطرح و تحقق آنها به صورت کارشناسی و با همکاری اداره‌ها، نهادها و با استفاده از ظرفیت حوزه‌ها و پایگاههای مقاومت بسیج پیگیری می‌شود.

رییس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و بانوان شورای اسلامی‌شهر میبد گفت: خواسته‌های اجتماعی و شهروندی بانوان  در قالب کارگروه‌هایی متشکل از خودشان مطرح و تحقق آنها به صورت کارشناسی و با همکاری اداره‌ها، نهادها و با استفاده از ظرفیت حوزه‌ها و پایگاههای مقاومت بسیج پیگیری می‌شود.

علی دهقانی در نشست هم اندیشی بانوان برگزار شده برای رفع مشکلات شهروندی آنها افزود: بانوان خود باید باور قوی برای رسیدن به خواسته‌ها و اهداف فرهنگی اجتماعی خود داشته باشند و در این مسیر به دور از پراکندگی بیان خواسته‌ها با هم همکاری و تلاش کنند.

این نشست با حضور تعدادی از بانوان برگزار و مشکلات و خواسته‌هایی از سوی بانوان بیان شدو

رفع موانع استفاده از فضای امامزاده سید صدرالدین قنبر برای برگزاری برنامه‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، مورد توجه قرار دادن موضوع عفاف و حجاب و فرهنگسازی در این ارتباط، ایجاد فضاهای ورزشی از جمله دوچرخه سواری برای بانوان در سطح شهر از جمله مطالبه و خواسته‌‌‌های مطرح شده از سوی بانوان در این نشست بود.

همچنین به برنامه ریزی برنامه‌‌‌های شاد اجتماعی و اردوهای فرهنگی، تفریحی و زیارتی برای دور نگه داشتن فرزندان از فضای مجازی اشاره شد، همچنین  آسیبهای اجتماعی ناشی از فضای مجازی که گریبانگیر خانواده‌ها و فرزندان شده در این نشست از سوی بانوان شرکت کننده در نشست یادآوری  شد.

بانوان شرکت کننده در نشست مورد توجه قرار گرفتن و رفع این مشکلات و همچنین فرهنگسازی در ارتباط با ازدواج و تسهیل آن، فرزندآوری و صیانت از کانون خانواده را نیز خواستار شدند.