معاون دفتر پیشگیری از معلولیت‌‌‌های بهزیستی کشور با اشاره به بازدید انجام شده با هدف شناسایی موانع و مشکلات مرکز تحقیقات ژنتیک میبد و تلاش برای رفع آنها خواستار حداکثر استفاده ازظرفیت‌ها و پتانسیل این مجموعه تحقیقاتی و آزمایشگاهی شد.

معاون دفتر پیشگیری از معلولیت‌‌‌های بهزیستی کشور  با اشاره به بازدید انجام شده با هدف شناسایی موانع و مشکلات مرکز تحقیقات ژنتیک میبد و تلاش برای رفع آنها خواستار  حداکثر استفاده ازظرفیت‌ها و  پتانسیل این مجموعه تحقیقاتی و آزمایشگاهی شد.

دکتر افروز صفاری فرد هدف از بازدید این مراکز را شناخت مشکلات، پیشرفت بهتر، ارزیابی و نظارت برانجام فرایند کار مراکز عنوان کرد و افزود: از طریق این بازدید‌ها موانع پیش رو را شناسایی و در جهت ارایه خدمات  بهتر تلاش می‌کنیم .

وی ضمن بازدید میدانی از فعالیتهای مرکز  از نزدیک در جریان روند خدمات ارائه شده توسط  مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به جامعه هدف و مردم قرار گرفت.

معاون دفتر پیشگیری از معلولیت‌‌‌های بهزیستی کشور به همراه  دکتر صباغزادگان معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان یزد  از فعالیت‌‌‌های مرکز تحقیقات ژنتیک میبد  بازدید کردند.

در ابتدای این بازدیدنیز سید محسن فلاح رییس اداره بهزیستی میبد  گزارشی از فرایند خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای پیشگیری از معلولیتها شامل ژنتیک، غرباگری بینایی و سایر خدمات مرکز ارائه داد.

مرکز تحقیقات ژنتیک