رییس اداره بهزیستی میبد گفت: به دنبال بررسی مشکلات مناسب سازی معابر شهرستان، مقرر گردید یک مسیر به عنوان پایلوت انتخاب و بر اساس ظرفیت سنجی و فرهنگ سازی رفع سد معبر و به صورت نمونه معرفی گردد.

رییس اداره بهزیستی میبد گفت: به دنبال بررسی مشکلات مناسب سازی معابر شهرستان، مقرر گردید یک مسیر به عنوان پایلوت انتخاب و بر اساس ظرفیت سنجی و فرهنگ سازی رفع سد معبر و به صورت نمونه معرفی گردد.

سید محسن فلاح در حاشیه نشست مناسب سازی افزود: این تصمیم در نشست برگزار شده گرفته شد و در دستور کار شهرداری میبد قرار گرفت.

وی ادامه داد: رفع سد معبر و مناسب سازی مسیری که انتخاب می‌شود، ظرف مدت  یک ماه به عنوان یک پروژه با کار علمی‌، ظرفیت سنجی، فرهنگ سازی از طریق نصب بنر و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و برنامه ریزی عملیاتی می‌شود.

این مسئول به تشکیل گشت‌های مشترک متشکل از شهرداری،ناجا،فرمانداری،اتاق اصناف و سایر ادارات مرتبط در راستای کمک به رفع سد معبر نیز اشاره کرد.

وی تصریح کرد: قبل از شروع پروژه نیز فعالیتهای فرهنگ سازی و کار پژوهشی در خصوص آن از سوی شهرداری شهرستان انجام می‌گیرد.