رییس دادگستری میبد گفت: شوراهای حل اختلاف با انجام خدمت افتخاری ایجاد کننده سازش بین طرفین دعوا در حدود ۴۰ درصد پرونده‌‌‌های ارجاعی هستند.

رییس دادگستری میبد گفت: شوراهای حل اختلاف با انجام خدمت افتخاری ایجاد کننده سازش بین طرفین دعوا در حدود ۴۰ درصد پرونده‌‌‌های ارجاعی هستند.

علیرضا حسین بیگی در جمع کارکنان شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان با اشاره به فعالیتهای چندین ساله شوراهای حل اختلاف افزود: اکنون که نزدیک به ۲۰ سال از تشکیل شوراهای حل اختلاف می‌گذرد، این نهاد توانسته جایگاه خوبی در نظام قضایی کشور پیدا کند.

وی ادامه داد: فعالیت در شوراهای حل اختلاف افتخاری است و برخی از کارکنان کنونی شوراهای حل اختلاف  در حدود ۲۰ سال است که به صورت افتخاری خدمت می‌کنند که مورد مشابه ای کمتر در نهادهای دیگری دیده می‌شود.

رییس دادگستی میبد در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولان استان و شهرستان برای رفع مشکلات موجود شد.

این نشست به مناسبت سالروز تاسیس شورای حل اختلاف برگزار شد که طی آن رییس دادگستری و دادستان از کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان قدردانی کرده و زحمات آنها را پاس داشتند.