رییس جامعه نابینایان میبد خواستار گویا کردن و تبدیل کتاب‌های دانشگاهی به فایل صوتی به طور تخصصی برای نابینایان و کم بینایان شد و گفت: تحقق این خواسته را یک اتفاق ویژه است که برای این قشر از جامعه رقم می‌خورد.

رییس جامعه نابینایان میبد خواستار گویا کردن و تبدیل کتاب‌های دانشگاهی  به فایل صوتی به طور تخصصی برای نابینایان و کم بینایان شد و گفت: تحقق این خواسته را یک اتفاق ویژه است که برای این قشر از جامعه رقم می‌خورد.

حسین برزگر در مصاحبه با برنامه «گفتگوی علمی» رادیو با بیان خواسته یاد شده به پیشرفت‌های علمی‌در حوزه نشر کتاب برای کم بینایان و نابینایان و موانع این حوزه اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: برنامه شاد که برای بچه‌های مدرسه‌ای است توسط دانش آموزان کم بینا و نابینا نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ ۲۰ دانش آموز نابینا در شهرستان میبد به این برنامه احتیاج دارند در حالی این امکان برای آنها وجود ندارد.

این مسئول برنامه کشورهای پیشرفته برای جامعه نابینایان را یادآور شد و اظهار کرد:: در این شهرستان بیش از ۱۴ هزار کتاب صوتی برای نابینایان وجود دارد و با این وجود تمام کتاب‌ها برای دانشجوها موجود نیست و دانشجوها ناچارند فردی را پیدا کنند تا کتاب را برای آنها به صوت تبدیل کند؛ لذا اگر اساتیدی باشند که بتوانند کتاب‌ها را به طور تخصصی برای این گروه گویا کنند، اتفاق ویژه‌ای رخ خواهد داد.

مدیر جامعه نابینایان و کم بینایان شهرستان میبد استان یزد تصریح کرد: نباید تنها از بهزیستی انتظار خدمات داشته باشیم بلکه سایر سازمان‌ها و نهادها نیز باید وظایف خود را در ارتباط با این افراد انجام دهند در حالی که با وظایف خود آشنایی ندارند.

برزگر با بیان اینکه وقف را در زمینه کمک به نابینایان نیز انجام داد خاطرنشان کرد: امکانات در کشور ما ضعیف است هر چند که برخی امکاناتی که در مراکز وجود دارد در شهرستان‌ها نیز هست.

وی با توصیه به کوتاه نویسی کتاب‌ها با خطر بریل خاطرنشان کرد: به خط بریل باید بیشتر پرداخته شود چرا که برای جامعه نابینایان دانستن آن ضروری است؛ همچنین سخت افزار بریل نگار و امکانات کامپیوتری در شهرهای با جمعیت کم، کمتر است و لازم است مود توجه مسئولان قرار گیرد.

رادیو گفت و گو