مرضیه عبدالمیری به مدت ۶ سال است که در عرصه مشاغل خانگی و در زمینه بافت عروسک‌های بافتنی، کیفهای مکرومه و ساخت گلهای کریستالی فعالیت دارد.

مرضیه عبدالمیری به مدت ۶ سال است که در عرصه مشاغل خانگی و در زمینه بافت عروسک‌های بافتنی، کیفهای مکرومه و ساخت گلهای کریستالی فعالیت دارد.

تلفن وی جهت سفارش محصول: ۰۹۱۳۵۲۳۱۶۹