اعظم سید محمدی با پخت کیک و شیرینی و پاستیل و تهیه انوع سبزیهای خورشتی، کوکویی و آشی به صورت بسته بندی شده در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

اعظم سید محمدی با پخت کیک و شیرینی و ژله و تهیه انوع سبزیهای خورشتی، کوکویی و آشی به صورت بسته بندی شده در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

این بانوی هنرمند میبدی دارنده کارت بهداشت به شماره ۱۰۰۰۶۱۵۰۶۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد صادر شده در تاریخ ۱۷ تیرماه سال ۹۹ است.