زهرا چالوکه درحوزه مشاغل خانگی با اشتغال به روغن‌گیری و دوخت سرویس آشپزخانه فعالیت دارد.

روغن گیری و دوخت سرویس آشپزخانه از جمله مشاغلی است که بانوان به آنها روی آورده و از این طریق به صورت مشاغل خانگی فعالیت دارند.

زهرا چالوکه یکی از این بانوان هنرمند و توانمند است.

تلفن ثبت سفارش محصول: ۰۹۱۳۰۰۲۸۶۰۷