رییس اداره بهزیستی میبد گفت: بیش از ۹۵۰ میلیون ریال کمک موردی به ۹۸ نفر از مددجویان این اداره در مهرماه پرداخت گردید.

رییس اداره بهزیستی میبد گفت: بیش از ۹۵۰ میلیون ریال کمک موردی به ۹۸ نفر از مددجویان این اداره در مهرماه پرداخت گردید.

سید محسن فلاح افزود: کمک‌‌‌های یاد شده  در اواخر مهر ماه به حساب مددجویان شهرستان میبد در بانک رفاه واریز گردید.

وی مساعدت‌های انجام شده را  شامل کمک هزینه‌‌‌های ؛ ایاب و ذهاب، خرید خدمات توانبخشی، خرید وسایل کمک توانبخشی، شهریه دانشجویی، مناسب سازی منزل  و درمان برشمرد.

سه هزار نفر مددجوی اداره بهزیستی میبد هستند.

روابط عمومی‌اداره بهزیستی میبد