هم‌زمان با هفته وحدت آسفالت هم‌زمان سه پروژه در بخش مرکزی شهرستان میبد آغاز شد. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، محمدجواد احمدی بخشدار مرکزی میبد بابیان اینکه این پروژه‌ها در روستاهای مهرآباد و رکن‌آباد در حال اجراست گفت: پروژه اول، آسفالت یک باند از بلوار کشاورز است که به طول ۳ هزار و ۸۵۰ مترمربع […]

هم‌زمان با هفته وحدت آسفالت هم‌زمان سه پروژه در بخش مرکزی شهرستان میبد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، محمدجواد احمدی بخشدار مرکزی میبد بابیان اینکه این پروژه‌ها در روستاهای مهرآباد و رکن‌آباد در حال اجراست گفت: پروژه اول، آسفالت یک باند از بلوار کشاورز است که به طول ۳ هزار و ۸۵۰ مترمربع و با ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل دهیاری و شورای مهرآباد در حال اجراست.

احمدی افزود: پروژه دوم، آسفالت باند دوم بلوار باهنر به طول ۴ هزار ۵۰۰ مترمربع است که بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری و شورای مهر آبان در حال انجام است.

وی گفت: سومین پروژه آسفالت خیابان شهید بهشتی روستای رکن‌آباد است که این پروژه هم به طول ۴ هزار مترمربع و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات دهیاری و شورای رکن‌آباد تأمین‌شده است.

بخشدار مرکزی میبد ضمن قدردانی از دهیاران و شوراهای روستاهای مهرآباد و رکن‌آباد گفت: به‌زودی این سه پروژه به اتمام خواهد رسید تا مردم این دو روستا از آن بهره‌مند شوند.