آیت‌الله اعرافی در پیامی‌روز روستا را گرامی‌داشت. بسم‌الله الرحمن الرحیم روز روستا را گرامی‌می‌دارم و همه روستانشینان و روستا سازان و روستا دوستان را می‌ستایم و سپاس می‌گزارم. روستا جلوه‌گاه صفا و وفا و ارزش‌های والای الهی و انسانی و صیانت کننده منابع انسانی و طبیعی و پشتوانه سلامت و توسعه متوازن بشمار می‌آید، روستا […]

آیت‌الله اعرافی در پیامی‌روز روستا را گرامی‌داشت.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز روستا را گرامی‌می‌دارم و همه روستانشینان و روستا سازان و روستا دوستان را می‌ستایم و سپاس می‌گزارم.

روستا جلوه‌گاه صفا و وفا و ارزش‌های والای الهی و انسانی و صیانت کننده منابع انسانی و طبیعی و پشتوانه سلامت و توسعه متوازن بشمار می‌آید، روستا را باید ارج نهاد و همه برنامه‌های کشور باید دارای پیوست صیانت از منابع طبیعی و الگوی زیست سالم روستایی باشد.‌

علی‌رضا اعرافی