فرماندارمیبد در دیدار با محمدرضا دهقانی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان یزد با اشاره به تفاهم‌های خوب بین‌المللی خوشه زیلو گفت: این تفاهمات در افق پیش رو باعث ارتقاء هنر صنعت زیلو در جهان خواهد شد. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، حسین فلاح افزود: ازجمله نتایج این رویکردها، برگزاری نمایشگاه‌هایی است که بعد از فروکش […]

فرماندارمیبد در دیدار با محمدرضا دهقانی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان یزد با اشاره به تفاهم‌های خوب بین‌المللی خوشه زیلو گفت: این تفاهمات در افق پیش رو باعث ارتقاء هنر صنعت زیلو در جهان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، حسین فلاح افزود: ازجمله نتایج این رویکردها، برگزاری نمایشگاه‌هایی است که بعد از فروکش کردن کرونا در سطح استانی و کشوری برگزار خواهد شد. فلاح گفت: برگزاری جشنواره زیلوی برتر هم از همین‌الان هماهنگی آن در حال انجام است تا در اسفندماه امسال برگزار شود.