فرماندارمیبد در بازدید سرزده از اداره صنعت معدن و تجارت بر تکریم ارباب‌رجوع از سوی رئیس اداره و کارکنان تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، حسین فلاح بابیان اینکه اداره صمت یکی از ادارات پر مراجعه و اقتصادی شهرستان است گفت: هر مسئولی تا آخرین لحظه باید در خدمت‌رسانی به مردم تلاش کند و […]

فرماندارمیبد در بازدید سرزده از اداره صنعت معدن و تجارت بر تکریم ارباب‌رجوع از سوی رئیس اداره و کارکنان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، حسین فلاح بابیان اینکه اداره صمت یکی از ادارات پر مراجعه و اقتصادی شهرستان است گفت: هر مسئولی تا آخرین لحظه باید در خدمت‌رسانی به مردم تلاش کند و تکریم ارباب‌رجوع و نظارت بر اصناف از وظایف این اداره است که به جد باید دنبال شود.

فلاح در ادامه به همراه خلیلی رئیس اداره صمت از پنج واحد نانوایی و ۳ واحد لبنیاتی و خواربارفروشی بازدید کرد که در این بازدید ۲ واحد نانوایی به دلیل کم‌فروشی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور هم از تخلفات خواربارفروشی‌ها بود که به آن‌ها در مرحله اول تذکر داده شد.