در مراسمی‌با حضور بخشدار مرکزی میبد، سید علی فاطمی‌به‌عنوان دهیار جدید روستای شهیدپرور رکن‌آباد معرفی شد. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، بخشدار مرکزی میبد در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرکار خانم عبدی در دوره تصدی دهیاری؛ از اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی‌روستای رکن‌آباد نیز با اهدا هدایایی قدردانی نمود.

در مراسمی‌با حضور بخشدار مرکزی میبد، سید علی فاطمی‌به‌عنوان دهیار جدید روستای شهیدپرور رکن‌آباد معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، بخشدار مرکزی میبد در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرکار خانم عبدی در دوره تصدی دهیاری؛ از اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی‌روستای رکن‌آباد نیز با اهدا هدایایی قدردانی نمود.