انتخابات هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی میبد با حضور مسوولان کانون استان و کارشناس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان در مصلی آیت الله اعرافی میبد برگزار شد.

انتخابات هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی میبد با حضور مسوولان کانون استان و کارشناس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان در مصلی آیت الله اعرافی میبد برگزار شد.

انتخابات برگزار شده با حضور رضا باغشاهی رییس کانون بازنشستگان استان یزد، قاسم رضایی دبیر کانون شهرستان یزد، مصطفی عابدی ریس کانون اردکان، فتوحی دبیر کانون اردکان و یداالله بقایی نماینده و کارشناس اداره کار ورفاه اجتماعی برکزار گردید.

نماینده و کارشناس اداره کار ورفاه اجتماعی و همچنین ناظر بر این انتخابات گفت: به دنبال رای‌گیری انجام شده محمد حسن برزگر بفرویی، حمید رشیدی، احمد زارعشاهی، محمد خاکزار و محمدعلی رشیدی به عنوان اعضای اصلی و محمد حسین جعفریان و حسن علیزاده بفرویی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی میبد انتخاب شدند.

یدالله بقایی در ادامه افزود: سید رضا موسوی و محمد رضا خواست نیز به عنوان بازرسین اصلی و یحیی افتخاری هم به یازرس علی البدل انتخاب شدند.

وی یادآور شد: کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی  با هدف ارایه خدمات رفاهی به کارگران بازنشسته این سازمان فعالیت دارد.