بخشدار مرکزی میبد از تعویض لوله آب کشاورزی چاه محمدآباد شهیدیه بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان خبر داد. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، محمدجواد احمدی در بازدید از مراحل پایانی تعویض لوله آب چاه کشاورزی محمدآباد شهیدیه گفت: این پروژه بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان به طول ۵۵۰۰ متر با مشارکت‌  ومساعدت‌‌‌های حسین فلاح فرماندار […]

بخشدار مرکزی میبد از تعویض لوله آب کشاورزی چاه محمدآباد شهیدیه بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، محمدجواد احمدی در بازدید از مراحل پایانی تعویض لوله آب چاه کشاورزی محمدآباد شهیدیه گفت: این پروژه بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان به طول ۵۵۰۰ متر با مشارکت‌  ومساعدت‌‌‌های حسین فلاح فرماندار و اداره جهاد کشاورزی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: این تعویض که به علت فرسودگی لوله‌ها بوده است؛ به‌زودی به اتمام می‌رسد و کشاورزان بهره‌برداری بهتری از آب را خواهند داشت.