یک دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت تولید ۶۰۰ لیتر در ثانیه امروز برای نصب به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد منتقل یافت. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، حسین فلاح فرماندارمیبد گفت: دستگاه اکسیژن ساز اول و یک مخزن با همان ظرفیت با کمک مردم و خیرین خریداری‌شده بود. وی گفت: برای ساختمان جدیدی […]

یک دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت تولید ۶۰۰ لیتر در ثانیه امروز برای نصب به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد منتقل یافت.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، حسین فلاح فرماندارمیبد گفت: دستگاه اکسیژن ساز اول و یک مخزن با همان ظرفیت با کمک مردم و خیرین خریداری‌شده بود.

وی گفت: برای ساختمان جدیدی که در مردادماه افتتاح شد؛ دستگاه اکسیژن ساز مطرح شد و با رایزنی‌هایی که دفتر آیت‌الله اعرافی از قم داشت و پی گیری‌های که بیمارستان و فرمانداری داشت این اکسیژن ساز هم منتقل شد که امیدواریم کمک بسیار خوبی در شرایط حاد و کرونایی باشد.

دکتر محمدهادی فرحزادی رئیس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد هم گفت: با اضافه شدن ۱۲۰ تخت به تخت‌های بیمارستان و با توجه به شرایط کرونایی که در حال حاضر در شهرستان وجود دارد احساس نیاز شد که ما یک دستگاه اکسیژن ساز جدید به سیستیم بیمارستان اضافه کنیم تا در آینده مشکلی برای تأمین اکسیژن بیماران نداشته باشیم.

فرحزادی افزود: دستگاه اکسیژن ساز اول که ظرفیت ۶۰۰ لیتر در ثانیه تولید داشت توسط مردم و خیرین خریداری شد و این اکسیژن ساز هم که با خرید دولتی انجام‌شده است با پی گیری‌هایی که شخص آیت‌الله اعرافی امام‌جمعه، فرماندار و دانشگاه علوم پزشکی داشتند امروز برای نصب در روزهای آینده به بیمارستان میبد منتقل شد

وی گفت: با اضافه شدن این دو دستگاه ظرفیت تولید اکسیژن به ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد رسید و در کنار آن‌یک مخزن اکسیژن مایه برای ذخیره داریم که دیگر مشکل کمبود اکسیژن نداشته باشیم

این دستگاه اکسیژن ساز با تعرفه دولتی دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دربرداشتن است که از اعتبارات دولتی تأمین‌شده است.

حالا بیمارستان میبد با دو دستگاه اکسیژن ساز و یک مخزن ظرفیت تولید ۱۲۰۰ لیتر اکسیژن در ثانیه را دارد.