پروژه‌‌‌های ورزشی میبد با حضور امام جمعه، مسئولان استان و شهرستان، جمعی از ورزشکاران و مردم ورزش دوست در روستای رکن آباد و مجموعه ورزشگاه شهدا افتتاح شد.

پروژه‌‌‌های ورزشی میبد با حضور امام جمعه، مسئولان استان و شهرستان، جمعی از ورزشکاران و مردم ورزش دوست در روستای رکن آباد و مجموعه ورزشگاه شهدا افتتاح شد.