هفتمین نشست مجازی نقد رأی با موضوع ” بررسی ماهیت اجاره ی طلای حجمی” با همکاری دانشگاه میبد برگزار می‌شود.

هفتمین نشست مجازی نقد رأی با همکاری دانشگاه میبد و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد، با موضوع ” بررسی ماهیت اجاره ی طلای حجمی” صبح روز پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در فضای مجازی به آدرس https://zil.ink/ensaniyazd برگزار می‌شود.

روابط عمومی‌دانشگاه میبد

نشست نقد رای