تفاهم نامه همکاری‌‌‌های پژوهشی در حوزه آسیب‌‌‌های اجتماعی و با هدف ساماندهی و مدیریت مهاجرت و کاهش مشکل‌های ناشی از آن میان فرمانداری و دانشگاه میبد امضا شد.

تفاهم نامه همکاری‌‌‌های پژوهشی در حوزه آسیب‌‌‌های اجتماعی و با هدف ساماندهی و مدیریت مهاجرت و کاهش مشکل‌های ناشی از آن میان فرمانداری و دانشگاه میبد امضا شد.

تفاهم نامه یادشده با موضوع «اجرای طرح‌‌‌های پژوهشی و مطالعاتی مربوط به طرح کلی مدیریت مهاجرت در میبد»  با محورهای ارزیابی تأثیر ناشی از توسعه صنعتی در ابعاد مختلف امضا شد.

 تاکید بر مساله مهاجرت، آینده پژوهی توسعه صنعت و جهت گیری‌‌‌های مطلوب، تهیه قالب و فرآیند اجرای پیوست فرهنگی و اجتماعی توسعه صنایع جدید و مطالعات پایه ساخت شهر جدید از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

رییس دانشگاه میبد در این ارتباط گفت: طرح ساماندهی مهاجرت که در نشست‌های متعدد اتاق فکر شورای فرهنگی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و در شورای فرهنگ عمومی‌تصویب شد  مشتمل بر پروژه‌های تحقیقاتی است و دانشگاه مسئول اجرای طرح‌‌‌های پژوهشی مرتبط با کاهش آسیب‌‌‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت شناخته شد.

عباس کلانتری اظهار کرد: هزینه طرح از سوی  فرمانداری از محل کمک‌‌‌های خیری تامین می‌شود و  قرار است در اجرای این پروژه از طریق فراخوان عمومی‌از ظرفیت‌‌‌های محققان شهرستان، استان یزد و کشوری استفاده شود.

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غربی شهر یزد قرار دارد.

روابط عمومی‌دانشگاه میبد

ایرنا