رییس اداره صنعت، معدن و تجارت میبد با اشاره به رتبه پایین شهرستان در تزریق واکسن کرونا از  کسبه و اصناف خواست همانطور که تا کنون در رعایت پروتکلهای بهداشتی پیشگام بوده اند، هم اکنون نیز با مراجعه به مراکز واکسیناسیون خود را در مقابل این بیماری واکسینه کنند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت میبد با اشاره به رتبه پایین شهرستان در تزریق واکسن کرونا از  کسبه و اصناف خواست همانطور که تا کنون در رعایت پروتکلهای بهداشتی پیشگام بوده اند، هم اکنون نیز با مراجعه به مراکز واکسیناسیون خود را در مقابل این بیماری واکسینه کنند.

حجت الله خلیلی جولان کرونا و آمارهای اعلام شده که حکایت از  مراجعه اندک مردم میبد  برای واکسینه شدن در مقابله با ویروس کرونا دارد را یادآور شد.

این مسئول همچنین اظهار کرد: میبد دارای چهار هزار نفر واحد صنفی و در مجموع ۱۲ هزار نفر زیر مجموعه اصناف میبد هستند.

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.