جلسه هماهنگی واکسیناسیون روستاهای بخش مرکزی میبد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، مسئولین بهداشت شهرستان و بخش مرکزی، روسای شوراهای اسلامی‌روستاها و دهیاران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی‌بخشداری مرکزی میبد، در این جلسه مقرر شد شبکه بهداشت و درمان نسبت به تأمین واکسن و خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی در دو […]

جلسه هماهنگی واکسیناسیون روستاهای بخش مرکزی میبد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، مسئولین بهداشت شهرستان و بخش مرکزی، روسای شوراهای اسلامی‌روستاها و دهیاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی‌بخشداری مرکزی میبد، در این جلسه مقرر شد شبکه بهداشت و درمان نسبت به تأمین واکسن و خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی در دو نوبت صبح و عصر نسبت به تزریق واکسن اقدام نمایند و شوراهای اسلامی‌روستاها و دهیاران همکاری لازم را داشته باشند.

بررسی مجدد وضعیت واکسن روستاهای بخش مرکزی در یک هفته آینده از مصوبات دیگر این جلسه بود.