اختتامیه طرح مانا در موسسه سپیده مهر بیده با حضور مسوولان این پایگاه سلامت اجتماعی ، مدیر دارالقرآن محله ، اکرم احمدیان کارشناس پیشگیری بهزیستی میبد و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال شرکت کننده در طرح برگزار شد.

اختتامیه طرح مانا در موسسه سپیده مهر بیده با حضور مسوولان این پایگاه سلامت اجتماعی ، مدیر دارالقرآن محله ، اکرم احمدیان کارشناس پیشگیری بهزیستی میبد و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال شرکت کننده در طرح برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بام میبد مدیر موسسه سپیده مهر و تسهیلگرطرح مانا با اریه توضیحاتی در ارتباط با طرح یاد شده گفت: در این طرح ۱۵ نفر از دختران در سه گروه و طی ۱۳ جلسه برگزار شد و شرکت کنندگان در طرح توانستند در زمینه ح مسئله توانمند شوند.

نجمه اقبال در ادامه افزود: آنها در ابتدا به مشکل یابی در خانواده و محله و آوردن مشکلات در قالب طرح و پروژه پرداختند و سپس با هدف گذاری و برنامه ریزی درست و با پشتوانه حامیان محله رفع مشکلات اولویت بندی شده را مورد توجه قرار دادند.

وی فضای مجازی، اعتماد به نفس پایین، مقایسه شدن آنها توسط والدین و اختلاف نظر با والدین در نوع پوشش و حجاب از جمله مشکلات  شناسایی شده توسط نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال محله برشمرد.

و تسهیلگرطرح مانا همچنین به برگزاری همایش یک روزه ویژه مادران و دختران با همکاری موسسه‌‌‌های سپیده مهر و مرکز مشاوره اردیبهشت  در راستای توانمند سازی دختران و مادران در ارتباط با حل مشکلات بین آنها و برگزاری ۱۰ جلسه کارگاه آموزشی با موضوع آگاه شدن با خصوصیات دوره نوجوانی و همایش اعتماد نفس را از راهکارهای ارایه شده عنوان کرد.

طرح مانا در میبد توسط موسسه اندیشه مطهر در محله محمودآباد، پایگاه سلامت اجتماعی سپیده مهر در محله بیده و موسسه تبسم مهر رکن‌آباد اجرا شد.

۵۶ مرکز و ۲۰ موسسه پوشش دهنده ۹۵ درصد از فعالیت‌های اداره بهزیستی در میبد است.