صبح امروز اعضای شورای جدید بفروئیه به همراه سرپرست شهرداری با حضور در فرمانداری، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی‌داشته و هفته دولت را به حسین فلاح فرماندارمیبد تبریک گفتند. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، حسین فلاح گفت: شهیدان رجایی و باهنر نماد دولت مردمی‌و عدالت‌خواه و انقلابی بودند. فلاح افزود: اگر […]

صبح امروز اعضای شورای جدید بفروئیه به همراه سرپرست شهرداری با حضور در فرمانداری، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی‌داشته و هفته دولت را به حسین فلاح فرماندارمیبد تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، حسین فلاح گفت: شهیدان رجایی و باهنر نماد دولت مردمی‌و عدالت‌خواه و انقلابی بودند.

فلاح افزود: اگر دولتمردان ما امروز در همان مسیر حرکت کنند هم رشد و توسعه و شکوفایی فرهنگی و اقتصادی و آسایش و رفاه مردم را تجربه می‌کنیم هم در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی زره ای عقب نمی‌نشینیم.

دکتر زرفتن رئیس شورای بفروئیه هم با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: شورای جدید عزم خود را برای توسعه و آبادانی بفروئیه و خدمت به مردم به کار خواهد گرفت.