اعضای شورای اسلامی‌شهر میبد در اولین نشست خود راه‌اندازی مرکز پژوهش در محل این نهاد مدنی را در دستور کار خود قرار دادند و با توجه به نیاز اقدام به تشکیل چهار کمیسیون کردند.

اعضای شورای اسلامی‌شهر میبد در اولین نشست خود راه‌اندازی مرکز پژوهش در محل این نهاد مدنی را در دستور کار خود قرار دادند و با توجه به نیاز اقدام به تشکیل چهار کمیسیون کردند.

در نشست برگزار شده مقرر شد کمیسیون‌های عمران و میراث فرهنگی، فرهنگی، ورزشی و بانوان، بودجه و سرمایه‌گذاری و کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز تشکیل شود.

همچنین از بین اعضای شورای اسلامی‌شهر جواد فیاضی بارجین در کمیسیون ماده ۷۷، سید ابوالحسن گلاب، علی دهقانی شورکی و محمد جواد کارگر در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، سید ایمان علوی در شورای ترافیک، جواد فیاضی در شورای سلامت و عمران و بازآفرینی شهر شهرداری به عنوان نمایندگان شورای اسلامی‌شهر میبد برای شرکت دراین کمیسیون‌ها و شوراها تعیین شدند.

سید ابوالحسن گلاب همچنین به عنوان در کمیسیون بدوی کفالت و علی دهقانی شورکی  در کمیسیون تجدید نظر کفالت به عنوان نماینده شورا معرفی شدند.

علیرضا آزادمنش هم به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده هفت، ماده پنج و همینطور سازمان آتش نشانی انتخاب گردید و در ادامه نیز محمد جواد کارگر درشورای سازمان حمل نقل و محمد کاظم صباغی فیروزآبادی در ستاد اقامه نماز به سمت نماینده شورا انتخاب و معرفی شدند.

تصمیم گیری در مورد سایر کمیسیونها نیز به نشستهای دیگر شورا موکول گردید و در ارتباط با انتخاب شهردار نیز تصمیم برابقای علیرضا نقوی شهردار فعلی میبد گرفته شد و قرار شد وی تا انتخاب شهردار جدید توسط اعضای ششمین دوره اسلامی‌شهر به فعالیت خود ادامه دهد.

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.

ایرنا

شورای اسلامی‌شهر میبد