اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرستان ميبد

فرمانداری میبد با اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرهای میبد ، ندوشن و بفروئیه را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بام میبد و به نقل ازروابط عمومی فرمانداری میبد ، ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/3/1400 برگزار می‌شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي میبد به شرح زير است:

 1. آقاي عليرضا آزادمنش فرزند محمد كد نامزد 125
 2. آقاي اميراحسان اسحاقيه فيروزآبادي فرزند منصور كد نامزد 126
 3. آقاي محمود اسدزاده فيروزآبادي فرزند حسين كد نامزد 127
 4. خانم معصومه اسمعيلي ده خواجه فرزند حسين كد نامزد 128
 5. آقاي روح اله اعلم الهدي فرزند جواد كد نامزد 141
 6. آقاي حسين آقائي ميبدي فرزند ميرزامحمد كد نامزد 142
 7. آقاي مهدي اكبرزاده شوركي فرزند عليرضا كد نامزد 145
 8. آقاي سيدابوالفضل امامي ميبدي فرزند سيدرضا كد نامزد 146
 9. آقاي سيدابوالفضل امامي ميبدي فرزند سيدمحمود كد نامزد 147
 10. آقاي سيدناصر امامي ميبدي فرزند سيدعليرضا كد نامزد 148
 11. آقاي غلامرضا بابائي فرزند محمد كد نامزد 152
 12. آقاي حسين پيشوايي فرزند اكبر كد نامزد 156
 13. آقاي سيدعلي خدائي فرزند سيد محمد كد نامزد 157
 14. آقاي عليرضا خساره فرزند حسن كد نامزد 158
 15. آقاي محسن دست برآورده فرزند ابراهيم كد نامزد 162
 16. خانم خديجه دهقان پورمحمودآبادي فرزند محمد كد نامزد 164
 17. آقاي علي دهقاني شوركي فرزند قنبر على كد نامزد 167
 18. آقاي حسين دهقاني فيروزآبادي مشهور به اميرحسين فرزند محمدرضا كد نامزد 168
 19. آقاي سيدحبيب اله دهقاني فيروزآبادي فرزند سيدمحمد كد نامزد 169
 20. آقاي علي محمد دهقاني فيروزآبادي فرزند قدرت اله كد نامزد 171
 21. آقاي مصطفي دهقاني فيروزآبادي فرزند عباسعلي كد نامزد 172
 22. آقاي وحيد رياحي فر فرزند عبدالرزاق كد نامزد 174
 23. آقاي محمود زارع شاهي فرزند رضاعلي كد نامزد 175
 24. آقاي مهدي زارعشاهي فرزند بمانعلي كد نامزد 176
 25. آقاي مصطفي زارع مهرجردي فرزند محمدعلي كد نامزد 178
 26. آقاي مهدي زارع مهرجردي فرزند محمود كد نامزد 179
 27. آقاي مجيد زارعي فرزند محمدعلي كد نامزد 181
 28. آقاي مهدي زماني فرزند على كد نامزد 182
 29. آقاي محمدحسين زمانيان شورك فرزند غلامرضا كد نامزد 184
 30. آقاي مصطفي شباني پورميبدي مشهور به شبانى پور فرزند حسين كد نامزد 185
 31. خانم هاجر شيرواني فرزند محمدقلي كد نامزد 186
 32. آقاي محمدكاظم صباغي فيروزآبادي فرزند غلامرضا كد نامزد 189
 33. آقاي حميدرضا عزيزي فرزند محمدرضا كد نامزد 192
 34. آقاي سيدايمان علوي فرزند سيدمحسن كد نامزد 194
 35. آقاي سيدعلي فاطمي فيروزآبادي فرزند سيدحسين كد نامزد 195
 36. آقاي علي فلاح مهرجردي مشهور به سيدعلى املاكى فرزند جواد كد نامزد 196
 37. آقاي جواد فياضي بارجين فرزند هدايت كد نامزد 212
 38. آقاي محمدجواد كارگرشوركي فرزند حبيب كد نامزد 214
 39. آقاي سيدابوالحسن گلاب مشهور به سيد گلاب فرزند سيدرضا كد نامزد 215
 40. آقاي سيدحسن موسوي ميبدي فرزند سيدمحمود كد نامزد 217
 41. آقاي سيدمحمود هاشم زاده ميبدي فرزند سيد فضل اله كد نامزد 218

تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 7 نفر است و رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامي تعداد حداكثر 7 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .

نامزدهای شورای اسلامی شهر بفروییه

 1. خانم فاطمه احمدي بفروئي فرزند فتح اله كد نامزد 16
 2. آقاي محمدجواد بحري بفروئي فرزند حسن كد نامزد 17
 3. آقاي ابوالفضل برزگربفروئي فرزند محمدعلي كد نامزد 18
 4. آقاي مجيد برزگربفروئي فرزند غلامرضا كد نامزد 21
 5. آقاي مرتضي برزگربفروئي فرزند محمدرضا كد نامزد 24
 6. آقاي منصور برزگربفروئي فرزند محمدعلي كد نامزد 25
 7. آقاي مختار زرفتن فرزند لطف اله كد نامزد 27
 8. خانم فاطمه كارگربيده فرزند محمود كد نامزد 29
 9. خانم عاطفه منتظري فرزند عباس كد نامزد 41

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه  تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .

نامزدهای شوراهای اسلامی شهر ندوشن

 1. خانم آزاده جعفري ندوشن فرزند نجات على كد نامزد 16
 2. آقاي حسين جعفري ندوشن فرزند عباسعلي كد نامزد 17
 3. آقاي محمدحسن جعفري ندوشن فرزند حسين كد نامزد 18
 4. آقاي مهدي جعفري ندوشن مشهور به مهدي شركتى فرزند حيدرعلي كد نامزد 19
 5. خانم شايسته عربي ندوشن فرزند اكبر كد نامزد 26
 6. آقاي عباسعلي عسكري ندوشن فرزند حيدر كد نامزد 27
 7. آقاي محمد عسكري ندوشن مشهور به حسين عسكري فرزند حيدر كد نامزد 28
 8. آقاي سيدمحمدحسين موسوي ندوشن مشهور به ميرحسين فرزند سيديوسف كد نامزد 41

همچنین نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .

در ادامه اطلاعیه فرمانداری آمده‌است:

هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري ميبد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ازتاريخ انتشار اين آگهي در روز 17 خرداد 1400 تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

حسين فلاح يخداني فرماندار شهرستان ميبد