آیین بهره برداری و احیای دروازه جنوبی شارستان میبد و رونمایی تابلوهای گردشگری و صنایع دستی ، طرح شناسایی مالکان و سازماندهی مستغلات راسته بازار و عملیات عمرانی باغ گودالُک آغاز و شهید مدافع سلامت دکتر محمد آقایی نیز تجلیل شد.