هواداران بافت تاریخی میبد با برگزاری گردهمایی دوچرخه سواری مسیری را از نارین قلعه میبد و با گذر از خیابان امام به سمت مسجد جامع و کاروانسرای شاه عباسی با هدف فرهنگ‌سازی استفاده از دوچرخه و وسایل غیر موتوری و دود زا برای رفت و آمد در شهر پیمودند.