پنج پروژه در بخش های گوناگون ورزشی ، فرهنگی ، صنعتی و عمرانی در مناطق مختلف میبد با حضور مسوولان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و کلنگ ساخت اداره ساختمان جدید اداره دامپزشکی این شهرستان نیر بر زمین زده شد.