مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد گفت : تکنون 25 هزار نفر در استان یزد به عضویت این صندوق در آمده و بیمه شده اند.

حسن ابراهیمی‌در زمان بازدید مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد و فرماندار خاتم از صندوق یاد شده  در استان یزد با اعلام این آمار و با اشاره به اهداف صندوق گفت: همه باید تلاش کنیم روستاییانی که فاقد بیمه  هستند، نسبت به بیمه نمودن خود اقدام کنند تا در زمان سالمندی با مشکل روبرو نشوند.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری هم در این برنامه بازدید با تبریک سالروز تاسیس صندوق گفت: بهترین امر در کارمندی خدمت به خلق و شاد کردن دل مردم است.

محمود زارع رشکوییه در ادامه با اشاره به رضایتمندی جامعه هدف از خدمات صندوق گفت: گسترش خدمات صندوق بیمه اجتماعی را از اهداف سازمانی خود می‌دانیم و به دلیل تعامل بسیار خوب مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان با روستاییان و جامعه هدف خود ما نیز سعی کرده‌ایم که تعامل خوبی با این صندوق داشته باشیم  و آماده هرگونه همکاری با مجموعه صندوق و کارگزاران خواهیم بود.

همچنین در این برنامه بازدید ” میربهبودی ” فرماندار خاتم  ضمن عرض تبریک، از خدمات صندوق در شهرستان خاتم تقدیر و تشکر کرد.

سوم خرداد سالروز تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

صندوق یاد شده در سال ۱۳۸۴ در استان یزد راه اندازی شد.