مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی میبد گفت: همزمان با هفته میراث فرهنگی و سالروز ثبت مسجد جامع مرکز شهرستان در فهرست آثار ملی ایران در دوم خرداد ماه ۱۳۵۶، مرمت این بنای تاریخی با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبار اسناد خزانه کشور آغاز شد.

عبدالمهدی همت پور روزیکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این عملیات شامل اندود کاهگل حفاظت روی دیوارها و جرزها، تراشیدن اندود گچ جدید و سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته، تهیه و نصب شیشه ده میلی متری برای حفاظت از دیوارهای خشتی و اجرای پوشش روغن بزرگ گیاهی بر روی درهای چوبی مسجدجامع است.

وی در ادامه با ذکر ویژگی‌های این اثر تاریخی منحصر به فرد شهرستان اظهار کرد: بر اساس مطالعه و تحقیق‌های تیم باستان شناسی پایگاه میراث فرهنگی میبد در آغاز دهه ۸۰ ، پیشینیه مسجدجامع کهن میبد به سده‌های اول و دوم هجری می‌رسد و به نظر می‌آید پر رونق ترین دوره حیات مسجد سده‌های هفتم و ۹ هجری قمری است.

این مسوول تاریخ ثبت مسجدجامع میبد در فهرست آثار ملی ایران را دوم خرداد سال ۱۳۵۶ با شماره ۱۳۴۷ عنوان کرد.

تاکنون حدود ۳۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی شهرستان میبد در فهرست آثار ملی ثبت شد که هرگونه دخل و تصرف بدون مجوز میراث فرهنگی ممنوع و متخلفان تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند.

یک سوم وسعت شهر میبد بافت تاریخی دارد و مرکز این  شهرستان ۱۰۶هزار نفری در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد مرکز این استان قرار دارد.