گزارش‌های خبری

همه روستاهای بالای 20 خانوار میبد از نعمت برق و گاز بهره‌مند هستند

تامین خدماتی مانند آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های رفاهی زمینه ساز آرامش و رفاه روستاییان شده و زمینه رونق و تنوع کسب و کارها را در روستاها فراهم می‌سازند.

بر اساس خبرهای منتشر شده مرتبط به عملکرد شرکت توزیع برق استان یزد، این شرکت تاکنون با انجام اقداماتی مانند مدیریت مصرف، نصب کنتورهای هوشمند فهام و برنامه‌های مدیریت مصرف اداره‌‌‌های استان توانسته در رونق تولید و صنایع و همچنین داشتن کمترین میزان تلفات برق کشور و کاهش خاموشی‌ها سابقه عملکرد مثبتی داشته باشد.

همچنین با اجرای طرح نهضت گازرسانی به مناطق محروم در دولت تدبیر و امید، ۴۶۶ خانه روستاییان با انرژی پاک گرم شده و بوی نفت و هیزم از خانه‌های آنها رخت بربسته است.

شرکتهای توزیع برق و گاز در میبد نیز به عنوان یک شهر صنعتی و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای استان یزد  توانسته‌اند با به دست آوردن رضایت مردم و به خصوص روستاییان پرونده موفقی داشته‌باشند.

70 کیلومتر شبکه فشار متوسط برق در میبد ایجاد شد

رییس اداره برق میبد در گفت و گو با گزارشگر ایرنا با اشاره به شروع اصلاح فیدرهای خروجی پست میبد با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان ونقش موثر این اقدام در کمک به تولید، گفت: برای پایدار کردن برق کارگاه‌های صنعتی حدود 70 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی در قالب اعتبارات رینگ و مائو در میبد احداث شده‌است.

علیرضا ابراهیمی‌، ایجاد 57 کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق در میبد را نیز یادآور شد و افزود: 48 کیلومتر شبکه فشار ضعیف برای مشترکین شهری و هشت کیلومتر برای روستاها در هشت سال گذشته ایجاد شده و دراین ارتباط 35 دستگاه پست هوایی در شهر و 18 عدد روستایی نصب شده‌است.

وی با بیان اینکه پست‌های هوایی در روستاها با مشارکت دهیاری‌ها احداث شده‌است، افزود: 180 کیلومتر شبکه‌های فشار ضعیف نیز با کابلی کردن سیم‌های مسی قدیمی‌و همچنین سیم‌های بهسازی شده و بالغ بر 2 هزار و 500 اصله تیر فشار ضعیف 9 متری و 900 تیر برق فشار متوسط 12 متری به تعویض شده‌است.

وی یادآور شد: میبد از جمله مناطقی است که به دلیل شور بودن زمین سالیانه تعداد زیادی از تیرهای برق نیاز به عوض شدن دارند.

رییس اداره برق میبد در ادامه برق رسانی به ندوشن، هفتهر، نیوک، صدرآباد، بنستان و منطقه شرقی محله شهیدیه را برشمرد و به برق رسانی به روستاهای شاه تقی، فیض آباد و بوکن نو اشاره کرد که در دست اقدام است.

این مسوول روشنایی جاده سنتو از پل خورشید به سمت میبد را هم ذکر و آن را از مهمترین پروژه‌های اداره برق میبد برشمرد و گفت: با انجام این پروژه در دو طرف جاده به طول 22 کیلومتر شبکه ضعیف روشنایی زمینی همراه با نصب هشت دستگاه ترانس ایجاد شده‌است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال 91 به ازای هر مشترک 266 دقیقه خاموشی در سال داشتیم و در پایان در 99 این عدد به 53 دقیقه رسیده که نشان دهنده 60 درصد کاهش خاموشی برق نسبت به سال 91 است.

وی در ادامه افزود: در هشت سال گذشته 14 هزار مشترک عادی و 158 مشترک غیر عادی شامل کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و اداره‌های بزرگ به جمع مشترکین اداره برق میبد پیوسته‌اند.

انجام صد در صدی عملیات گاز رسانی در شهر و روستاهای میبد

رییس شرکت گاز میبد هم در گفت و گو با گزارشگر ایرنا گفت: میبد از جمله شهرهایی است که در آن برای شهر و همه روستاهای بالای 20 خانوار به طور کامل و صددرصد عملیات گاز رسانی انجام شده‌است.

مهدی دهقان افزود: در هشت سال دولت تدبیر و امید 175 کیلومتر شبکه گذاری گاز در حوزه شهری انجام شده که در مجموع با اضافه کردن 592 کیلومتر شبکه گذاری گاز که قبل از این دولت صورت گرفته تا کنون در شهرستان 767 کیلومتر شبکه گذاری شهری گاز انجام شده است.

وی در ادامه با برشمردن میزان شبکه گذاری روستایی گاز به 225 کیلومتر شبکه گذاری در این دولت اشاره کرد که در مجموع با اضافه شدن 75 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده قبل از دولت تدبیر و امید، هم اکنون 300 کیلومتر شبکه گذاری گاز در روستاهای میبد برآورد می‌شود.

رییس شرکت گاز میبد میزان نصب شهری انعشابات و علمک در این دولت را چهار هزار و 426 عدد عنوان کرد و گفت: در مجموع با جمع  17 هزار و 212 انشعاب و علمک گذاری قبل، 21 هزار و 638 انشعاب و عملک شهری در این شهرستان نصب شده‌است.

این مسوول آمار یاد شده در سطح روستاها در این دولت را 750 علمک اعلام کرد که در جمع با یک هزار و 173 علمک نصب شده قبل تا کنون یک هزار و 922 علمک و انشعاب گاز روستایی نصب گردیده است.

وی اضافه کرد: همچنین از سال 92 تا آخر سال 99 نیز،  13 هزار و 195 اشتراک گاز فروخته شده که در مجموع با جمع زدن با 28 هزار و 557 اشتراک فروخته شده قبل از دولت تدبیر و امید تا کنون  41 هزار و 752  فروخته شده‌است.  

دهقان اشتراک‌های گاز فروخته شده در حوزه روستایی را نیز یک هزار و 688 اشتراک عنوان کرد که در جمع با یک هزار و 940 اشتراک فروخته شده قبل از این دولت، سه هزار و 628 نفر روستایی از اشتراک گاز بهره‌مند هستند.

وی همچنین تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید بخش ندوشن به جرگه استفاده کنندگان از گاز طبیعی پیوست و هم اکنون هر سه بخش شهرستان دارای انشعابات گاز است و در بخش روستایی نیز تا قبل از دولت تدبیر و امید 10 روستا از روستاهای بالای 20 خانوار دارای انشعابات گاز بودند و در این دولت نیز 18 روستا به جمع روستاهای بالای 20 خانوار دارای گاز پیوستند.

وی تعداد اشتراک گاز در حوزه صنعت را 12 اشتراک گردشگری، اقامتی و تفریحی، 23 اشتراک پخت آجر، 6 اشتراک قند و شکر، 3 مشترک صنعت شیشه، 82 اشتراک تولید کاشی و سرامیک  و صنایع نسوز، 208 مشترک صنعتی  جزء و 75 مشترک بخش کشاورزی شامل مرغداری و گلخانه و 2 اشتراک فولاد عنوان کرد.

رییس شرکت گاز میبد جمع اعتبارات هزینه شده از منابع داخلی شرکت برای گازرسانی شهر و روستاها شامل نصب انشعابات، شبکه گذاری و اشتراک پذیری را نیز 35 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی میزان پرداختی بهای گاز بر اساس تعرفه‌ها را متفاوت اعلام کرد و تصریح کرد: علی رغم اینکه در پنج سال گذاشته افزایش بهای گاز حتی در ارتباط با انشعاب و اشتراک هم  نداشتیم  ، رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی نقش مهمی‌در افزایش بهای گاز به صورت پلکانی دارد.

اجرای پروژه‌‌‌های آبرسانی میبد از سال 95 تا 99

رییس اداره آب میبد نیز در گفت و گو با گزارشگر ایرنا گفت: از سال 95 تا 99، توسعه شبکه توزیع آب روستاها به طول هشت کیلومتر با هزینه کرد 6 میلیارد و 500 میلیون  ریال و همچنین اصالح و بازسازی شبکه‌‌‌های فرسوده روستاهای شهرستان در مدت مذکور به طول 14 کیلومتر با اعتبار 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی انجام شده‌است.

محسن دشتی در ادامه به خرید و نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی آب شرب bako با اعتبار پنج میلیارد و 600 میلیون ریال، خرید و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر با هزینه کرد یک میلیارد و 790 میلیون ریال و انجام عملیات خط انتقال و مخزن ذخیره شهر ندوشن با 95 میلیارد ریال از منابع اعتبار استانی در سال 95 اشاره کرد.

این مسوول اجرای یک باب مخزن زمینی یک هزار متر مکعبی جهت مجتمع شهدا با اعتبار 23 میلیارد ریال،  یک باب مخزن هوایی 200 متر مکعبی جهت مجتمع شهدا با اعتیار 6 میلیارد و 500 هزار ریال را نیز به عنوان پروژه‌‌‌های سال 95 ذکر کرد.

وی ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ و ساختمان سیستم گند زدایی مجتمع شهدا با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شده در سال 95 را نیز یادآور شد که هر سه پروژه از محل اعتبارات ملی به بهره برداری رسیده است.

وی با برشمردن پروژه‌‌‌های سال 96، اجرای شبکه آب انتقالی از خط انتقال ندوشن به روستاهای سورک و هفتهر بطول 18 کیلومتر با 18 میلیارد ریال و ساخت ایستگاه پمپاژ بین راهی برای روستای سورک با هزینه کرد 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی را عنوان کرد که در سال 96 انجام شده‌است.

دشتی همچنین به ساخت مخزن 5000 متر مکعبی شهر بفروئیه با اعتبار 75 میلیارد ریال، تجهیز 2 حلقه چاه با مجموع دبی 60 لیتر در ثانیه رای شهر بفروئیه با  چهار میلیارد ریال  اعتبار در سال 97 اشاره کرد.

وی اجرای محوطه تاسیسات و ساختمان نگهبانی و کلر زنی سایت بفروئیه با پنج میلیارد ریال وتکمیل خط انتقال و شبکه توزیع فاضلاب روستای سورک جهت بهره برداری تمام اهالی روستا با هزینه کرد یک میلیارد را نیز به عنوان پروژه‌‌‌های سال 97 ذکر کرد که همه آنها از محل اعتبارات ملی تامین هزینه شده است.

رییس اداره آب میبد در ادامه گفت: ما اصلاح شبکه لوله گذاری در قالب طرح بازآفرینی با 9 میلیارد و 693 میلیون ریال، حفر یک حلقه چاه با اعتبار سه میلیارد ریال، اجرای 12 کیلومتر خط انتقال با اعتبار 18 میلیارد ریال را نیز داشتیم که در سال 98 با اعتبارات ملی تامین هزینه و بهرهبرداری شده است.

وی به اجرای 20 کیلومتر خط انتقال از چاه به مخزن و از مخزن به شبکه شهر بفروئیه با اعتبار 25 میلیارد  و همچنین حصارکشی محوطه‌های چاه و  مخازن روستاهای شهرستان به طول یک هزار و 100 کیلومتر در حوزه روستایی نیز اشاره کرد که با چهار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی در سال 98 مورد بهره برداری قرار گرفته‌است.

این مسوول حفر چاه‌‌‌های جدید شهرستان با 14 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی را هم ذکر و به بازسازی و مرمت ساختمانهای پمپاژ، برق و کلر روستاهای شهرستان به تعداد 14 مورد اشاره کرد که از محل اعتبارات استانی و داخلی در سال 98 تکمیل و برای استفاده آماده گردیده است.

دشتی همچنین در ارتباط با پروژه‌‌‌های سال 99 اظهار کرد: در سال گذشته  توسعه و اصلاح شبکه لوله گذاری آب با اعتبار 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و مردمی‌و لوله گذاری خط جمع آوری چاه‌‌‌های شهرستان میبد با اعتبار 13 میلیارد و 835 میلیون ریال با اعتبارات استانی مردمی‌را داشتیم.

وی ادامه داد: خط آب شرب روستای بیده با سه میلیارد و 193 میلیون ریال وخط آب شرب روستای حسن آباد با یک میلیارد و 946 میلیون نیز در سال 99 از محل اعتبارات استانی و با مشارکت دهیاری‌ها تکمیل شد.

رییس اداره آب میبد احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی میبد را نیز یادآور شد که از با اعتبار 23 میلیارد و 800 میلیون ریال از محللل   اعتبارات ملی انجام شد.

وی مجموع اعتبار هزینه شده برای پروژه‌‌‌های یاد شد ه از سال 95 تا 99 را 2 هزار و 638 میلیارد و 682 میلیون ریال عنوان کرد.

خدمات رسانی به موقع مسوولان مورد رضایت روستاییان است

همچنین دهیار روستای علویه میبد گفت: هر مشکل و درخواستی در ارتباط با برق رسانی درروستا  داشتیم، شرکت برق  در رفع آن مشکل و انجام درخواست اقدام به موقع داشتند و تنها یک درخواست تعویض برق به سرانجام نرسیده و بلاتکلیف مانده‌است.

حبیب کریمی‌با اشاره به تکمیل گاز رسانی در علویه و خدمات دهی مناسب مشکلات آبرسانی و پروژه ناتمام آب که 90 درصد آن انجام شده و مابقی آن هنوز انجام نشده ومردم  روستا همچنان مشکل قطعی آب و کم آبی دارند را  نیز یادآور شد.

دهیار صدرآباد نیز به رفع مشکلات به موقع برق و همچنین تعویض چهار تیر برق در روستا در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: هیچ تیر برق خاموشی در روستا به چشم  نمی‌خورد و همه اهالی از نعمت برق بهره‌مند هستند.

محمد علی معینی افزود در ارتباط با آب و گاز هم روستا مشکل خاصی نداره و خدمات دهی به خصوص گاز تا به حال خوب بوده و فقط شهرک که یکسال از احداث می‌گذرد فاقد گاز است و در حال پیگیری گاز رسانی به این شهرک است.

وی با اشاره به فروش اشتراک و لوله گذاری  ازآسفالت نشدن محل لوله گذاری گلایه کرد که چند سال است شرکت آب و فاضلاب نسبت این موضوع بی توجه است.

به گفته دهیار روستای هفتهر شرکت توزیع برق عملکرد خوبی را در این روستا تا کنون داشته اند و از جمله اقدامات این شرکت برق رسانی به شهرک امام حسین (ع) هفتهر و رفع به موقع مشکلات برق و تعویض تیر برق بوده است.

مجید حکیمی‌ادامه داد: آب و گازرسانی به روستای هفتهر انجام شده ولی با وجود ساخت وسازهای زیاد در شهرک امام حسین (ع) هفتهر بر روی زمین‌‌‌های واگذاری بنیاد مسکن، هنوز مردم در این شهرک مشکل نداشتن گاز و آب دارند.

به گفته مرضیه اسماعیلی ساکن ندوشن به مدت چهار تا پنج است که گاز رسانی به روستا انجام شده و آب رسانی هم انجام شده، مشکلی که الان وجود دارد مرتبط به کنده کاریهای مرتبط به طرح فاضلاب و آسفالت نشدن معابراست.

محمدرضا آقایی شهروند میبدی نیز گفت: در مرکز شهر میبد کمترین مشکل قطعی آب و برق و گاز وجود دارد و هر زمان هم که مشکلی بوده به موقع رسیدگی شده است.

میبد شامل سه بخش بفروییه، ندوشن و مرکزی و حدود 28 روستا است.

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.

نوشته‌‌‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می‌کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه‌‌‌های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا