همه روستاهای بالای 20 خانوار میبد در هشت سال دولت تدبیر و امید از نعمت برق و گاز بهره‌مند شدند و ارایه این خدمات موجب افزایش کیفیت زندگی و ماندگاری روستاییان در روستاها شده است.

تامین خدماتی مانند آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های رفاهی زمینه ساز آرامش و رفاه روستاییان شده و زمینه رونق و تنوع کسب و کارها را در روستاها فراهم می‌سازند.

بر اساس خبرهای منتشر شده مرتبط به عملکرد شرکت توزیع برق استان یزد، این شرکت تاکنون با انجام اقداماتی مانند مدیریت مصرف، نصب کنتورهای هوشمند فهام و برنامه‌های مدیریت مصرف اداره‌‌‌های استان توانسته در رونق تولید و صنایع و همچنین داشتن کمترین میزان تلفات برق کشور و کاهش خاموشی‌ها سابقه عملکرد مثبتی داشته باشد.

همچنین با اجرای طرح نهضت گازرسانی به مناطق محروم در دولت تدبیر و امید، ۴۶۶ خانه روستاییان با انرژی پاک گرم شده و بوی نفت و هیزم از خانه‌های آنها رخت بربسته است.

شرکتهای توزیع برق و گاز در میبد نیز به عنوان یک شهر صنعتی و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای استان یزد  توانسته‌اند با به دست آوردن رضایت مردم و به خصوص روستاییان پرونده موفقی داشته‌باشند.

۷۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط برق در میبد ایجاد شد

رییس اداره برق میبد در گفت و گو با گزارشگر ایرنا با اشاره به شروع اصلاح فیدرهای خروجی پست میبد با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان ونقش موثر این اقدام در کمک به تولید، گفت: برای پایدار کردن برق کارگاه‌های صنعتی حدود ۷۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی در قالب اعتبارات رینگ و مائو در میبد احداث شده‌است.

علیرضا ابراهیمی‌، ایجاد ۵۷ کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق در میبد را نیز یادآور شد و افزود: ۴۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف برای مشترکین شهری و هشت کیلومتر برای روستاها در هشت سال گذشته ایجاد شده و دراین ارتباط ۳۵ دستگاه پست هوایی در شهر و ۱۸ عدد روستایی نصب شده‌است.

وی با بیان اینکه پست‌های هوایی در روستاها با مشارکت دهیاری‌ها احداث شده‌است، افزود: ۱۸۰ کیلومتر شبکه‌های فشار ضعیف نیز با کابلی کردن سیم‌های مسی قدیمی‌و همچنین سیم‌های بهسازی شده و بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ اصله تیر فشار ضعیف ۹ متری و ۹۰۰ تیر برق فشار متوسط ۱۲ متری به تعویض شده‌است.

وی یادآور شد: میبد از جمله مناطقی است که به دلیل شور بودن زمین سالیانه تعداد زیادی از تیرهای برق نیاز به عوض شدن دارند.

رییس اداره برق میبد در ادامه برق رسانی به ندوشن، هفتهر، نیوک، صدرآباد، بنستان و منطقه شرقی محله شهیدیه را برشمرد و به برق رسانی به روستاهای شاه تقی، فیض آباد و بوکن نو اشاره کرد که در دست اقدام است.

این مسوول روشنایی جاده سنتو از پل خورشید به سمت میبد را هم ذکر و آن را از مهمترین پروژه‌های اداره برق میبد برشمرد و گفت: با انجام این پروژه در دو طرف جاده به طول ۲۲ کیلومتر شبکه ضعیف روشنایی زمینی همراه با نصب هشت دستگاه ترانس ایجاد شده‌است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ به ازای هر مشترک ۲۶۶ دقیقه خاموشی در سال داشتیم و در پایان در ۹۹ این عدد به ۵۳ دقیقه رسیده که نشان دهنده ۶۰ درصد کاهش خاموشی برق نسبت به سال ۹۱ است.

وی در ادامه افزود: در هشت سال گذشته ۱۴ هزار مشترک عادی و ۱۵۸ مشترک غیر عادی شامل کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و اداره‌های بزرگ به جمع مشترکین اداره برق میبد پیوسته‌اند.

انجام صد در صدی عملیات گاز رسانی در شهر و روستاهای میبد

رییس شرکت گاز میبد هم در گفت و گو با گزارشگر ایرنا گفت: میبد از جمله شهرهایی است که در آن برای شهر و همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به طور کامل و صددرصد عملیات گاز رسانی انجام شده‌است.

مهدی دهقان افزود: در هشت سال دولت تدبیر و امید ۱۷۵ کیلومتر شبکه گذاری گاز در حوزه شهری انجام شده که در مجموع با اضافه کردن ۵۹۲ کیلومتر شبکه گذاری گاز که قبل از این دولت صورت گرفته تا کنون در شهرستان ۷۶۷ کیلومتر شبکه گذاری شهری گاز انجام شده است.

وی در ادامه با برشمردن میزان شبکه گذاری روستایی گاز به ۲۲۵ کیلومتر شبکه گذاری در این دولت اشاره کرد که در مجموع با اضافه شدن ۷۵ کیلومتر شبکه گذاری انجام شده قبل از دولت تدبیر و امید، هم اکنون ۳۰۰ کیلومتر شبکه گذاری گاز در روستاهای میبد برآورد می‌شود.

رییس شرکت گاز میبد میزان نصب شهری انعشابات و علمک در این دولت را چهار هزار و ۴۲۶ عدد عنوان کرد و گفت: در مجموع با جمع  17 هزار و ۲۱۲ انشعاب و علمک گذاری قبل، ۲۱ هزار و ۶۳۸ انشعاب و عملک شهری در این شهرستان نصب شده‌است.

این مسوول آمار یاد شده در سطح روستاها در این دولت را ۷۵۰ علمک اعلام کرد که در جمع با یک هزار و ۱۷۳ علمک نصب شده قبل تا کنون یک هزار و ۹۲۲ علمک و انشعاب گاز روستایی نصب گردیده است.

وی اضافه کرد: همچنین از سال ۹۲ تا آخر سال ۹۹ نیز،  13 هزار و ۱۹۵ اشتراک گاز فروخته شده که در مجموع با جمع زدن با ۲۸ هزار و ۵۵۷ اشتراک فروخته شده قبل از دولت تدبیر و امید تا کنون  41 هزار و ۷۵۲  فروخته شده‌است.  

دهقان اشتراک‌های گاز فروخته شده در حوزه روستایی را نیز یک هزار و ۶۸۸ اشتراک عنوان کرد که در جمع با یک هزار و ۹۴۰ اشتراک فروخته شده قبل از این دولت، سه هزار و ۶۲۸ نفر روستایی از اشتراک گاز بهره‌مند هستند.

وی همچنین تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید بخش ندوشن به جرگه استفاده کنندگان از گاز طبیعی پیوست و هم اکنون هر سه بخش شهرستان دارای انشعابات گاز است و در بخش روستایی نیز تا قبل از دولت تدبیر و امید ۱۰ روستا از روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای انشعابات گاز بودند و در این دولت نیز ۱۸ روستا به جمع روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای گاز پیوستند.

وی تعداد اشتراک گاز در حوزه صنعت را ۱۲ اشتراک گردشگری، اقامتی و تفریحی، ۲۳ اشتراک پخت آجر، ۶ اشتراک قند و شکر، ۳ مشترک صنعت شیشه، ۸۲ اشتراک تولید کاشی و سرامیک  و صنایع نسوز، ۲۰۸ مشترک صنعتی  جزء و ۷۵ مشترک بخش کشاورزی شامل مرغداری و گلخانه و ۲ اشتراک فولاد عنوان کرد.

رییس شرکت گاز میبد جمع اعتبارات هزینه شده از منابع داخلی شرکت برای گازرسانی شهر و روستاها شامل نصب انشعابات، شبکه گذاری و اشتراک پذیری را نیز ۳۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی میزان پرداختی بهای گاز بر اساس تعرفه‌ها را متفاوت اعلام کرد و تصریح کرد: علی رغم اینکه در پنج سال گذاشته افزایش بهای گاز حتی در ارتباط با انشعاب و اشتراک هم  نداشتیم  ، رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی نقش مهمی‌در افزایش بهای گاز به صورت پلکانی دارد.

اجرای پروژه‌‌‌های آبرسانی میبد از سال ۹۵ تا ۹۹

رییس اداره آب میبد نیز در گفت و گو با گزارشگر ایرنا گفت: از سال ۹۵ تا ۹۹، توسعه شبکه توزیع آب روستاها به طول هشت کیلومتر با هزینه کرد ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون  ریال و همچنین اصالح و بازسازی شبکه‌‌‌های فرسوده روستاهای شهرستان در مدت مذکور به طول ۱۴ کیلومتر با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی انجام شده‌است.

محسن دشتی در ادامه به خرید و نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی آب شرب bako با اعتبار پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، خرید و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر با هزینه کرد یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال و انجام عملیات خط انتقال و مخزن ذخیره شهر ندوشن با ۹۵ میلیارد ریال از منابع اعتبار استانی در سال ۹۵ اشاره کرد.

این مسوول اجرای یک باب مخزن زمینی یک هزار متر مکعبی جهت مجتمع شهدا با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال،  یک باب مخزن هوایی ۲۰۰ متر مکعبی جهت مجتمع شهدا با اعتیار ۶ میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال را نیز به عنوان پروژه‌‌‌های سال ۹۵ ذکر کرد.

وی ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ و ساختمان سیستم گند زدایی مجتمع شهدا با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شده در سال ۹۵ را نیز یادآور شد که هر سه پروژه از محل اعتبارات ملی به بهره برداری رسیده است.

وی با برشمردن پروژه‌‌‌های سال ۹۶، اجرای شبکه آب انتقالی از خط انتقال ندوشن به روستاهای سورک و هفتهر بطول ۱۸ کیلومتر با ۱۸ میلیارد ریال و ساخت ایستگاه پمپاژ بین راهی برای روستای سورک با هزینه کرد ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی را عنوان کرد که در سال ۹۶ انجام شده‌است.

دشتی همچنین به ساخت مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی شهر بفروئیه با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال، تجهیز ۲ حلقه چاه با مجموع دبی ۶۰ لیتر در ثانیه رای شهر بفروئیه با  چهار میلیارد ریال  اعتبار در سال ۹۷ اشاره کرد.

وی اجرای محوطه تاسیسات و ساختمان نگهبانی و کلر زنی سایت بفروئیه با پنج میلیارد ریال وتکمیل خط انتقال و شبکه توزیع فاضلاب روستای سورک جهت بهره برداری تمام اهالی روستا با هزینه کرد یک میلیارد را نیز به عنوان پروژه‌‌‌های سال ۹۷ ذکر کرد که همه آنها از محل اعتبارات ملی تامین هزینه شده است.

رییس اداره آب میبد در ادامه گفت: ما اصلاح شبکه لوله گذاری در قالب طرح بازآفرینی با ۹ میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال، حفر یک حلقه چاه با اعتبار سه میلیارد ریال، اجرای ۱۲ کیلومتر خط انتقال با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال را نیز داشتیم که در سال ۹۸ با اعتبارات ملی تامین هزینه و بهرهبرداری شده است.

وی به اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال از چاه به مخزن و از مخزن به شبکه شهر بفروئیه با اعتبار ۲۵ میلیارد  و همچنین حصارکشی محوطه‌های چاه و  مخازن روستاهای شهرستان به طول یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر در حوزه روستایی نیز اشاره کرد که با چهار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی در سال ۹۸ مورد بهره برداری قرار گرفته‌است.

این مسوول حفر چاه‌‌‌های جدید شهرستان با ۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی را هم ذکر و به بازسازی و مرمت ساختمانهای پمپاژ، برق و کلر روستاهای شهرستان به تعداد ۱۴ مورد اشاره کرد که از محل اعتبارات استانی و داخلی در سال ۹۸ تکمیل و برای استفاده آماده گردیده است.

دشتی همچنین در ارتباط با پروژه‌‌‌های سال ۹۹ اظهار کرد: در سال گذشته  توسعه و اصلاح شبکه لوله گذاری آب با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و مردمی‌و لوله گذاری خط جمع آوری چاه‌‌‌های شهرستان میبد با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال با اعتبارات استانی مردمی‌را داشتیم.

وی ادامه داد: خط آب شرب روستای بیده با سه میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال وخط آب شرب روستای حسن آباد با یک میلیارد و ۹۴۶ میلیون نیز در سال ۹۹ از محل اعتبارات استانی و با مشارکت دهیاری‌ها تکمیل شد.

رییس اداره آب میبد احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی میبد را نیز یادآور شد که از با اعتبار ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محللل   اعتبارات ملی انجام شد.

وی مجموع اعتبار هزینه شده برای پروژه‌‌‌های یاد شد ه از سال ۹۵ تا ۹۹ را ۲ هزار و ۶۳۸ میلیارد و ۶۸۲ میلیون ریال عنوان کرد.

خدمات رسانی به موقع مسوولان مورد رضایت روستاییان است

همچنین دهیار روستای علویه میبد گفت: هر مشکل و درخواستی در ارتباط با برق رسانی درروستا  داشتیم، شرکت برق  در رفع آن مشکل و انجام درخواست اقدام به موقع داشتند و تنها یک درخواست تعویض برق به سرانجام نرسیده و بلاتکلیف مانده‌است.

حبیب کریمی‌با اشاره به تکمیل گاز رسانی در علویه و خدمات دهی مناسب مشکلات آبرسانی و پروژه ناتمام آب که ۹۰ درصد آن انجام شده و مابقی آن هنوز انجام نشده ومردم  روستا همچنان مشکل قطعی آب و کم آبی دارند را  نیز یادآور شد.

دهیار صدرآباد نیز به رفع مشکلات به موقع برق و همچنین تعویض چهار تیر برق در روستا در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: هیچ تیر برق خاموشی در روستا به چشم  نمی‌خورد و همه اهالی از نعمت برق بهره‌مند هستند.

محمد علی معینی افزود در ارتباط با آب و گاز هم روستا مشکل خاصی نداره و خدمات دهی به خصوص گاز تا به حال خوب بوده و فقط شهرک که یکسال از احداث می‌گذرد فاقد گاز است و در حال پیگیری گاز رسانی به این شهرک است.

وی با اشاره به فروش اشتراک و لوله گذاری  ازآسفالت نشدن محل لوله گذاری گلایه کرد که چند سال است شرکت آب و فاضلاب نسبت این موضوع بی توجه است.

به گفته دهیار روستای هفتهر شرکت توزیع برق عملکرد خوبی را در این روستا تا کنون داشته اند و از جمله اقدامات این شرکت برق رسانی به شهرک امام حسین (ع) هفتهر و رفع به موقع مشکلات برق و تعویض تیر برق بوده است.

مجید حکیمی‌ادامه داد: آب و گازرسانی به روستای هفتهر انجام شده ولی با وجود ساخت وسازهای زیاد در شهرک امام حسین (ع) هفتهر بر روی زمین‌‌‌های واگذاری بنیاد مسکن، هنوز مردم در این شهرک مشکل نداشتن گاز و آب دارند.

به گفته مرضیه اسماعیلی ساکن ندوشن به مدت چهار تا پنج است که گاز رسانی به روستا انجام شده و آب رسانی هم انجام شده، مشکلی که الان وجود دارد مرتبط به کنده کاریهای مرتبط به طرح فاضلاب و آسفالت نشدن معابراست.

محمدرضا آقایی شهروند میبدی نیز گفت: در مرکز شهر میبد کمترین مشکل قطعی آب و برق و گاز وجود دارد و هر زمان هم که مشکلی بوده به موقع رسیدگی شده است.

میبد شامل سه بخش بفروییه، ندوشن و مرکزی و حدود ۲۸ روستا است.

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.

  • منبع خبر : ایرنا